• /´kæti¸kizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tôn giáo) sách giáo lý vấn đáp
  Cách dạy bằng vấn đáp
  Bản câu hỏi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X