• /´kæti¸neit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm thành một chuỗi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kết chuỗi

  Kỹ thuật chung

  ghép nối
  móc nối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X