• /'keitərə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cung cấp lương thực, thực phẩm
  Chủ khách sạn, quản lý khách sạn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người giao hàng
  caterer problem
  bài toán người giao hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X