• /kə´θɔli¸kɔn/

  Thông dụng

  Danh từ
  Thuốc chữa vạn bệnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cure-all

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X