• /´kætaiən/

  Thông dụng

  Cách viết khác kation

  Danh từ

  (vật lý) cation

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  iôn dương

  Địa chất

  cation, ion dương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X