• /kɔ:´zæliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nguyên nhân
  Quan hệ nhân quả
  the law of causality
  luật nhân quả
  Thuyết nhân quả

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) tính nhân quả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X