• /´kɔ:z¸wei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường đắp cao (qua vùng lầy lội)
  Bờ đường đắp cao (cho khách đi bộ)

  Ngoại động từ

  Đắp đường cao

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đường đắp cao
  đường trên đê
  đường trên nền đắp

  Kỹ thuật chung

  bến nổi
  đê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X