• /¸kævi´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tạo ra lỗ hổng; sự tạo ra lỗ trống
  Sủi bong bóng (trong chất nước)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự sinh lỗ hổng

  Hóa học & vật liệu

  tạo lỗ hổng

  Xây dựng

  hiện tượng khí thực

  Y học

  sự sinh lỗ hổng, sự sinh lỗ răng
  sự tạo hang

  Điện lạnh

  sự ăn rỗ

  Điện

  sự khí xâm thực

  Điện lạnh

  sự sinh hốc

  Kỹ thuật chung

  sự sinh lỗ hổng
  sự tạo bọt
  sự tạo hốc
  Xâm thực
  Hiện tượng xâm thực

  Địa chất

  hiện tượng khí xâm thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X