• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Viết tắt
  Đĩa compact ( compact disc)
  Dân quân tự vệ ( Civil Defence)
  Ngoại giao đoàn ( Corps

  Diplo-matique)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X