• /´sentrə¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chế độ tập quyền trung ương; chế độ tập trung
  democratic centralism
  chế độ tập trung dân chủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X