• /sen´træliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tình trạng ở trung tâm
  Xu hướng đứng ở trung tâm

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  độ chính tâm
  tính trung tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X