• Kỹ thuật chung

  thay đổi nhiệt độ
  rapid change of temperature
  thay đổi nhiệt độ nhanh
  rate of change of temperature
  tốc độ thay đổi nhiệt độ
  test of change of temperature
  thử nghiệm thay đổi nhiệt độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X