• Điện

    bộ chỉ thị kênh

    Giải thích VN: Bộ phận giúp việc điều chỉnh tần số và dải thông đúng với kênh chỉ thị.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X