• Toán & tin

    phần số mũ

    Giải thích VN: Là phần sau chữ E trong biểu diễn số phẩy động.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X