• /¸kærəktərai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự biểu thị đặc điểm, sự mô tả đặc điểm
  Sự truyền đặc tính cho (ai)
  Sự xây dựng thành công nhân vật (trong một tiểu thuyết...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X