• Điện lạnh

  hạt tải điện (tích)
  phần tử tải (điện)

  Điện tử & viễn thông

  vật mang điện

  Kỹ thuật chung

  hạt mang điện
  phần tử mang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X