• /´tʃa:nl¸haus/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà xác, nhà để hài cốt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lăng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X