• /ʃɪˈfɒn , ˈʃɪfɒn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sa, the, lượt
  ( số nhiều) đồ để trang trí quần áo phụ nữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X