• /´tʃaild¸bed/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giường đẻ
  to die in childbed
  chết trên giường đẻ, chết lúc sinh đẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X