• /´tʃɔp¸stiks/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Đũa (để và thức ăn)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đũa (đôi)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X