• /ˈkroʊmə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Độ kết tủa màu
  Sắc độ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  màu
  màu sắc
  sắc độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X