• /¸kroumə´tisiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh học) độ kết tủa màu

  Chuyên ngành

  Điện

  độ kết tủa màu

  Giải thích VN: Tính chất màu của ánh sáng.

  Kỹ thuật chung

  có mầu sắc
  độ màu
  sắc độ
  tính sắc sai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X