• /¸kroumətə´græfik/

  Thông dụng

  Tính từ
  Ghi sắc, (thuộc) phép ghi sắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X