• /´krɔnə¸gra:f/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy ghi thời gian

  Chuyên ngành

  Y học

  thời ký

  Điện

  thời kế tự ghi

  Kỹ thuật chung

  bộ ghi thời gian
  máy ghi thời gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X