• /¸sə:kju´læriti/

  Thông dụng

  Cách viết khác circularness

  Danh từ

  Hình vòng tròn; dáng tròn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  độ tròn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X