• /´sə:kju¸leitəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lưu thông (máu, nhựa cây)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X