• /¸sə:kəm´stænʃəli/

  Thông dụng

  Phó từ
  Với nhiều chi tiết, tường tận
  Hoàn cảnh bắt buộc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X