• /´kla:slis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không giai cấp
  a classless society
  một xã hội không giai cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X