• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  hủy (dữ liệu thừa)

  Kỹ thuật chung

  loại bỏ

  Môi trường

  Sự dọn sạch
  Hành động tiến hành nhằm xử lý sự thoát ra hay nguy cơ thoát ra của một chất nguy hại có thể ảnh hưởng đến con người hay môi trường. Thuật ngữ này đôi khi cũng có thể được dùng thay thế cho các thuật ngữ như hoạt động trị liệu, dọn dẹp, phản ứ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X