• Động từ

    chặt, đốn hết tất cả cả cây trong một khu vực

    http://www.thefreedictionary.com/clear-fell

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X