• Y học

  Danh từ

  lời nói sáo, câu nói rập khuôn
  (ngành in) clisê, bản in đúc (bằng chì hay đồng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X