• /´klaimə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người leo trèo, người leo núi
  (thực vật học) cây leo
  (động vật học) chim leo trèo
  (nghĩa bóng) kẻ thích bon chen ( (cũng) social climber)
  (như) climbing irons

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X