• /´klintʃə/

  Thông dụng

  Cách viết khác clencher

  Danh từ

  Lý lẽ vững chắc, lý lẽ đanh thép
  That's a clincher for him
  Lý lẽ đanh thép ấy làm cho nó cứng họng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đinh đầu phẳng
  đinh gập đầu
  thợ tán đinh

  Kỹ thuật chung

  đinh tán
  đinh móc
  móc sắt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X