• /kou¸ɔpə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự hợp tác, sự cộng tác, sự chung sức
  in co-operation with
  cộng tác với

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X