• /´kɔ:s¸greind/

  Thông dụng

  Tính từ

  To hạt, to thớ
  coarse-grained wood
  gỗ to thớ
  Thô lỗ, không tế nhị (người)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thô hạt

  Xây dựng

  có hạt lớn
  cỡ hạt lớn

  Kỹ thuật chung

  có hạt thô

  Địa chất

  hạt thô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X