• /´koustiη/

  Thông dụng

  Tính từ
  Thuộc hàng hải ven biển
  coasting trade
  việc buôn bán ven biển
  Danh từ
  Việc đi lại (buôn bán) ven biển
  Việc lao xuống dốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X