• /kɔbl/

  Thông dụng

  Cách viết khác cobble-stone

  Danh từ

  Sỏi, cuội (để rải đường) ( (cũng) cobble stone)
  ( số nhiều) than cục

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khuyết tật cán
  nghiền
  đá lát
  đá lát đường
  đập nhỏ
  sỏi
  than cục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X