• /´kɔkinis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính tự phụ, tính tự mãn, tính vênh váo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X