• /´koudʒitəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể nhận thức được, có thể hiểu rõ được, có thể mường tượng được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X