• /kou´hi:siv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dính liền, cố kết

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dính kết
  cohesive energy
  năng lượng dính kết
  cohesive soil
  đất dính kết
  non cohesive soil
  đất không dính kết rời rạc
  non cohesive soil
  đất không dính kết tơi
  non cohesive soil
  đất không dính kết xốp
  non-cohesive
  không dính kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X