• /¸kɔlek´tiviti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tập thể, đoàn thể, tập đoàn
  Tài sản chung; của chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X