• /´kɔlit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vòng; vành; đai
  Mặt nhẫn (để khảm ngọc vào)
  (kỹ thuật) ống kẹp

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bạc côn
  bạc côn xẻ
  ống lót xẻ

  Hóa học & vật liệu

  ống nẹp

  Kỹ thuật chung

  đai
  lỗ cắm chuôi
  ống kẹp
  ống kẹp dẫn tiến
  ống lồng
  ống xẻ
  phễu nạp liệu
  vành
  vành tỳ
  vòng
  vòng kẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X