• /´kɔli¸geit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Kết hợp, tổng hợp (các sự kiện rời rạc)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) liên quan, liên hệ

  Kỹ thuật chung

  kết hợp
  liên hệ
  liên quan
  phối hợp
  tổng hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X