• /kɔ´lɔfəni/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhựa thông

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  colophan

  Kỹ thuật chung

  nhựa thông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X