• /¸kʌlə´rimitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thiết bị đo màu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khí cụ so màu
  máy đo màu
  máy so màu
  sắc kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X