• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quay lại, sự trở lại (địa vị, quyền lợi...)
  Sự hồi tỉnh lại
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự cãi lại, sự phản đối lại; lời đáp lại sắc sảo
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lý do để kêu ca

  Cơ khí & công trình

  sự khấu giật (mỏ)

  Kỹ thuật chung

  sự trở lại
  sự trở về

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X