• /´kʌmə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đến
  the first comer
  người đến đầu tiên
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người có triển vọng, vật có triển vọng
  all comers
  bất cứ ai đề nghị, bất cứ ai nhận sự thách thức...


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X