• /´kɔmen¸teit/

  Thông dụng

  Động từ

  Tường thuật
  to commentate a beauty contest
  tường thuật một cuộc thi hoa hậu

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X