• /´kɔmi¸sjuə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chỗ nối
  (y học) mép

  Chuyên ngành

  Y học

  chỗ nối, mép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X