• /kə´mitl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (cũng commitment)

  Sự giao phó, sự uỷ thác
  Sự bỏ tù, sự tống giam
  Sự chuyển một dự luật cho một tiểu ban nghị viện xem xét
  Lời hứa, lời cam kết; điều ràng buộc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X